DISCLAIMER

Verantwoordelijkheidsverklaring Equi ‘n sync


De website van Equi ‘n sync wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en beheerd. Dat geldt ook voor de informatie van derden die op de site eventueel beschikbaar wordt gesteld. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van beslissingen die genomen worden op grond van de ter beschikking gestelde informatie, ook als deze onverhoopt onjuistheden mocht bevatten.


Wijzigingen in de teksten van de website kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Artikelen kunnen zonder opgave van reden worden verwijderd of aangepast.


Equi ’n sync aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van de website. Ook aanvaarden we geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie die men kan vinden op de website of verkrijgt via de mail.


Bepaalde links op deze website verwijzen naar websites van derden.  Equi ‘n sync heeft geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die op deze sites aan wordt geboden. Equi ’n sync aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of het vertrouwen in deze websites van derden. Het gebruik maken van de diensten of producten van derden is geheel voor eigen rekening en risico.
Equi ’n sync is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden.


Hoewel we er alles aan doen om misbruik te voorkomen, is Equi ‘n sync niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden of op andere sites worden geplaatst.


Foto's :

MOWA  pictures

VDB foto's